Klachtenafhandeling

KLACHTEN

Al onze medewerkers doen hun uiterste best om uw kind een fijne tijd te bieden tijdens hun verblijf op de dagovpang of de buitenschoolse opvang. Toch kunnen er aspecten zijn die anders aangepakt en/of verbeterd kunnen worden. U kunt ons hier bij helpen door op- en aanmerkingen te maken.

Bunderbos heeft een klachtenprocedure zodat u er op kunt rekenen dat iedere klacht de aandacht krijgt die nodig.