Oudercommissie

Oudercommissie Kinderopvang Bunderbos

Binnen Kinderopvang Bunderbos is er een oudercommissie actief.
De oudercommissie stelt zich ten doel:

  1. De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
  2. Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
  3. Betrokken te zijn bij de actualisering van het pedagogische beleidsplan;
  4. Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindcentrum bij de directie.

Oudercommissieleden Bunderbos:

KDV Bunderbos:

  • Carla van de Pol 
  • Marthe Eggly 


BSO BunderFun, Kesteren

  • Vacature OC-lid

BSO BunderFun, Ochten

  • Vacature OC-lid

BSO BunderFun, Opheusden

  • Vacature OC-lid

Voor vragen / opmerkingen kunt u mailen naar: info@bunderbos.nl of ocbunderbosoc@gmail.com.