Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid 

Kinderdagverblijf Bunderbos werkt volgens de richtlijnen die staan beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Hierdoor weten de pedagogisch medewerkers zich ondersteund door een helder pedagogisch beleid. Dit beleid is specifiek genoeg om duidelijk richting te geven aan de manier waarop zij de kinderen moeten opvangen en begeleiden.


Het pedagogisch beleidsplan kunt u hier inzien: pedagogisch beleid.