Opening bieb, startsein voor Integraal Kindcentrum Ochten

Integraal Kindcentrum Ochten

Rond het middaguur op woensdag 6 februari 2013, opende wethouder Vincent van Neerbos met hulp van Dolfje Weerwolfje de jeugdbibliotheek in de Houtkoperschool. Kernpartners Spoenk, Kinderopvang Bunderbos en Bibliotheek Rivierenland werken samen met de gemeente aan een integraal aanbod voor kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar op de locatie van de Houtkoperschool.

Samen hebben de kernpartners de ambitie een Integraal Kindcentrum (IKC) te vormen in Ochten. Doel van het IKC is om het onderwijs in de Houtkoperschool te verbreden tijdens en buiten schooltijd. Op die manier creëren de partijen een uitgebreider aanbod binnen de school. De gezamenlijke partijen geven het IKC vorm vanuit de overtuiging dat het concentreren van een gezamenlijk aanbod in een behoefte van ouders en kinderen voorziet en ten goede komt aan de ontwikkeling van de kinderen.


Jaarprogramma

Inmiddels hebben de partijen een jaarprogramma vastgesteld waarbij school, bibliotheek en buitenschoolse opvang (BSO) gemeenschappelijke thema’s vertalen naar onderwijs en ontspannende naschoolse activiteiten voor de BSO. De basis voor verdere samenwerking op het gebied van sport, culturele vorming en zorg is daarmee gelegd.

Lees-/mediacoach

In de gemeente Neder-Betuwe is sinds een jaar een lees-/mediacoach van Bibliotheek Rivierenland actief op 11 van de 13 scholen, die zich inzet op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid. De lees-/mediacoach gaat in de komende periode met alle leerlingen van de verschillende scholen in Ochten een bezoek brengen aan de nieuwe bibliotheek. De kinderen kunnen zo ontdekken wat de nieuwe bieb hun biedt.

Bibliotheekassistenten

Met de officiële opening van de bibliotheek is ook het startsein gegeven voor de opleiding van de kinderen van groep 6, 7 en 8 van de Houtkoperschool tot bibliotheekassistent. De lees-/mediacoach gaat de leerlingen klaarstomen om jongere kinderen te kunnen helpen bij de keuze voor boeken en het uitlenen van materialen tijdens het bibliotheekbezoek. Bibliotheek Rivierenland hoopt met deze hulp de openingstijden in de toekomst te kunnen verruimen.