Vacature oudercommissie

Oudercommissie 

De oudercommissie bestaat uit een aantal enthousiaste ouders, die zich extra inzetten voor de groep om belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Tevens geven zij gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van kwaliteit en zijn ondersteunend bij thema’s en grote activiteiten. Actieve leden zijn altijd welkom! Voor meer informatie kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers.  

Voor zowel de dagopvang als de BSO zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het u leuk om mee te denken over beleid, om te ondersteunen bij activiteiten en tegelijkertijd andere ouders te ontmoeten? Stuur dan een e-mail met als onderwerp OC naam groep naar info@bunderbos.nl